Sportsukeldumine

Sportsukeldumine on allveespordi suund, mis on kujunemis- ja arenemisjärgus. On väga tõenäoline, et lähiajal täieneb distsipliinide nimekiri uutega ja isegi praegu saavad need, kes ei lepi passiivsete vaatlejate rolliga, oma projekte välja pakkuda.

Read more